Kontakt

Reformovaný zborový dom
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51
078 01 Sečovce

Email: kontakt@reformovani.sk
Telefón: 0902 289 910

IBAN: SK66 0200 0000 0013 6335 0055
IČO: 31309038

Kurátor:
Ing. Martin Virik
0905 348 126

Administrátor:
Mgr. Miroslav Kovaľ
0902 289 910
miroslavkoval@gmail.com