Informácia ku dňu 1.3.2015

V nedeľu v Sečovskom zbore nebudú bohoslužby.
O 9:30 odchádza autobus od mestského úradu do Tušíc – bohoslužby s večerou Pánovou 10:00