Bohoslužby počas sviatkov

24.12.2017 – 16:00
25.12.2017 – 10:00 s Večerou Pánovou
26.12.2017 – 10:00

31.12.2017 – 10:00
01.01.2018 – 10:00

Posviacka-Lúčky

V nedeľu 24.9.2017 o 11:00 bude posviacka kostola v Lúčkach. Z toho dôvodu bohoslužby v Sečovciach nebudú.

Bohoslužby nebudú

Vo štvrtok (3.11.2016) a v nedeľu (6. 11. 2016) nebudú bohoslužby. V nedeľu 6.11.2016 o 10:00 v Michalovciach sa budú konať slávnostné bohoslužby pri príležitosti posviacky zborovej siene, fary a zvonov. Na tieto bohoslužby sme všetci pozvaní.

Zmena času

Zo soboty na nedeľu (29.10 na 30.10) si hodiny posunieme o hodinu späť!

Štvrtkové bohoslužby nebudú!

Vo štvrtok (20.10.2016) nebudú bohoslužby.

Štvrtkové bohoslužby už o 17:00!

Od 6.10.2016 (vrátane) budú bohoslužby vo štvrtok už o 17:00.

Zmena času nedeľných bohoslužieb

Od 17. júla 2016 budú nedeľné bohoslužby pravidelne už o 10:00!

Rekonštrukcia modlitebne

Od 23. mája bude prebiehať rekonštrukcia modlitebne. Všetky stretnutia sa budú konať v Carmel Café.

Zmena času z 26.3 na 27.3

Zmena času nastane z dňa 26.3 na 27.3. Čas sa posunie o 1 hodinu dopredu

Voľba farára

Voľba farára sa bude konať 6. marca 2016 po bohoslužbách, ktoré sa začínajú o 10:30.