Mk 2, 13-17 (28. 11. 2021 1. adventná nedeľa)

Tento obsah bol zaradený v Kazne. Zálohujte si trvalý odkaz.